Znaleziono 7 artykułów

Robert Opora

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Współczesne modele resocjalizacji oraz perspektywy na przyszłość Robert Opora s. 59-69
Praktyczne implikacje wynikające z badań nad odpornością psychiczną u dzieci i młodzieży Robert Opora s. 97-108
Przynależność do subkultury skinheadów w kontekście odporności psychicznej Ewa Kubicka Robert Opora s. 173-183
Refleksje na temat współczesnej resocjalizacji w kontekście jej efektywności Robert Opora s. 211-220
Percepcja zachodzących zmian we własnym funkcjonowaniu u uczestników stacjonarnej terapii uzależnień od narkotyków Robert Opora s. 233-240
Zaburzenia uwagi a niedostosowanie społeczne Robert Opora s. 275-286
Charakterystyka zjawiska uzależnienia i nadużywania alkoholu przez kobiety Robert Opora s. 317-326