Znaleziono 3 artykuły

Izabela Orchowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O transferencji wiedzy naukowej i subiektywnych poglądów na temat kształcenia nauczycieli języków obcych na podstawie rezultatów metaanalizy artykułów opublikowanych na łamach "Neofilologa" Izabela Orchowska s. 81-96
O usytuowaniu epistemologicznym polskiego dyskursu glottodydaktycznego na temat kształcenia nauczycieli języków obcych Izabela Orchowska s. 95-111
Kształcenie nauczycieli języków obcych jako interdyscyplinarny przedmiot poznania naukowego : refleksja metaglottodydaktyczna na temat relacji między glottodydaktyką a pedagogiką Izabela Orchowska s. 181-195