Znaleziono 18 artykułów

Joanna Orzechowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ornamentika knig Vojnovskogo monastyrâ : k voprosu o vremeni i meste izdaniâ Joanna Orzechowska s. 5-19
Społeczne placówki muzealne jako zaplecze regionalnej turystyki kulturowej na przykładzie Muzeum Regionalnego w Trzemesznie Joanna Orzechowska s. 13-27
W poszukiwaniu istoty miasta - przez łódzkie podwórka przy ulicy Piotrkowskiej Joanna Orzechowska s. 15-44
Невербальные ритуалы в похоронно-поминальном обряде старообрядцев : на основе текстов из коллекции Войновского монастыря Joanna Orzechowska s. 17-25
Èkstralingvističeskie komponenty pominal'nogo diskursa : (na materiale staroobrâdčeskogo Vojnovskogo sinodika) Joanna Orzechowska s. 17-25
Чебурашка в лингвокультурологическом комментарии на занятиях РКИ Joanna Orzechowska s. 27-33
Концепты Москва и Периферия в русской языковой картине мира : на материале детективной литературы Joanna Orzechowska s. 37-44
Grzeszyć słowem : o fragmencie językowego obrazu świata staroobrzędowców na podstawie "Spowiedzi pustelniczej" Joanna Orzechowska s. 67-73
Rola i struktura komentarza lingwokulturologicznego (na przykładzie Kołobka) Joanna Orzechowska s. 102-115
Kontent : analiz teksta "Vojsnovskogo sinodika" Joanna Orzechowska s. 111-134
Традиции обучения церковнославянскому языку в старообрядческих азбуках из войновского монастыря Joanna Orzechowska s. 117-124
Функция конфессиональной дифференциации религио- зного дискурса старообрядцев (на материале Войновского синодика) Joanna Orzechowska s. 129-137
Лингвокультурологический объект МЕДВЕДЬ в русском языке Joanna Orzechowska s. 197-206
Słownik asocjacyjny jako narzędzie przygotowania komentarza lingwokulturologicznego Joanna Orzechowska s. 229-236
"Поминовение" как концепт : (на материалe старообрядческого Войновского синодикa) Joanna Orzechowska s. 233-240
Eugeniusz Iwaniec – inicjator badań, znawca i interpretator dziejów, kultury oraz myśli religijnej staroobrzędowców Joanna Orzechowska s. 249-253
Pеализация магической функции в "Войновском синодике" Joanna Orzechowska s. 393-401
Диалог культур в информационно-коммуникативной среде XXI века Joanna Orzechowska s. 453-461