Znaleziono 7 artykułów

Bożena Ostromęcka-Frączak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Między tekstem a podtekstem : nagłówki prasowe Bożena Ostromęcka-Frączak s. 5-12
Nagłówki prasowe w glottodydaktyce : frazeologia Bożena Ostromęcka-Frączak s. 7-17
Funkcja pytań w procesie glottodydaktycznym Bożena Ostromęcka-Frączak s. 13-22
Wkład pracowników Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ w rozwój polskiej glottodydaktyki Bożena Ostromęcka-Frączak s. 19-27
Lektorat języka polskiego w Lublanie i jego współpracownicy Bożena Ostromęcka-Frączak s. 93-98
Z historii literackich związków polsko-słoweńskich : Emil Korytko, France Prešeren i Adam Mickiewicz Bożena Ostromęcka-Frączak s. 109-134
"Od słowa do słowa toczy się rozmowa. Repetytorium leksykalne z języka polskiego jako obcego dla poziomów B1 i B2", Przemysław Gębala, Kraków 2009 : [recenzja] Bożena Ostromęcka-Frączak Przemysław Gębala (aut. dzieła rec.) s. 419-422