Znaleziono 3 artykuły

Kazimierz Pączkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Służebnica Boża Regina Protmann : życie i dzieło Kazimierz Pączkowski s. 37-46
Troska wiernych o życie i posługę kapłanów w liturgicznej modlitwie powszechnej Kazimierz Pączkowski s. 253-266
Modlitwa wiernych - narzędziem formacji wspólnoty Kościoła Kazimierz Pączkowski s. 319-357