Znaleziono 5 artykułów

Monika Płaziak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Spatial distribution of EU structural funds in Poland in 2004-2006 - factors, directions, and limitations Monika Płaziak Piotr Trzepacz s. 33-46
„Przedsiębiorczy region” – zarys koncepcji w świetle analizy roli przedsiębiorczości w krajowej strategii rozwoju regionalnego Monika Płaziak Tomasz Rachwał s. 37-49
  Zacytuj
 • Udostępnij
Klasyczne czynniki w procesie lokalizacji przedsiębiorstwa na wybranych przykładach Monika Płaziak Anna Irena Szymańska s. 71-84
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwarunkowania działalności przedsiębiorców i rolników na placach targowych na przykładzie Nowej Huty Monika Płaziak Anna Irena Szymańska s. 203-217
  Zacytuj
 • Udostępnij
Technologia tanich domów energooszczędnych jako odpowiedź na kryzys w budownictwie mieszkaniowym Monika Płaziak s. 214-226
  Zacytuj
 • Udostępnij