Znaleziono 3 artykuły

Adam Płoski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola : projekt badawczo-edukacyjny dla kadr kultury" : konferencja, Warszawa, 4-5 czerwca 2009 r. Adam Płoski s. 5-6
Kamienie milowe – o kontekście miejsca zabytku Adam Płoski s. 31-36
Pozycja Lidzbark : polowe schrony bojowe Armii Polskiej z 1939 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego Adam Płoski s. 427-434