Znaleziono 2 artykuły

Czesław Płusa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wokół postmodernistycznej poetyki dramatu Tankreda Dorsta Die Schattenlinie Czesław Płusa s. 111-124
Literacka i filmowa refleksja nad totalitaryzmem : na przykładzie powieści Klausa Manna "Mefisto" oraz jej adaptacji filmowej w reżyserii Istvána Szabó Czesław Płusa s. 165-176