Znaleziono 1 artykuł

Ewa Pałka-Łebek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Segmentacja rynku usług agroturystycznych na przykładzie regionu Gór Świętokrzyskich Ewa Pałka-Łebek s. 99-114