Znaleziono 3 artykuły

Ewa Pałka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The Financing Needs of Agritourism Farms in the Świętokrzyskie Province Ewa Pałka s. 89-98
Alternatywne formy turystyki jako nowe trendy w popycie turystycznym Ewa Pałka Janina Wrońska-Kiczor s. 189-205
Produkt turystyczny szansą rozwoju turystyki na przykładzie województwa świętokrzyskiego Ewa Pałka s. 537-547