Znaleziono 6 artykułów

Grzegorz Pacewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ludzkość uplanetyzowana : pojęcie noosfery Pierre'a Teilharda de Chardin = The Mankind : Pierre Teilhard de Chardin's Concept of the Noosphere Grzegorz Pacewicz s. 33-47
Wszystkiego próbować : etyka dynamiczna Pierre’a Teilharda de Chardin = To Try Everything : The Dynamic Ethics of Pierre Teilhard de Chardin Grzegorz Pacewicz s. 47-59
Dyskusja z relatywizmem aksjologicznym a psychologizm Kazimierza Twardowskiego Grzegorz Pacewicz s. 171-182
Siedmiu filozofów, jedna zasada Grzegorz Pacewicz Adam Bastek (aut. dzieła rec.) s. 269-272
Wartości i normy jako zdania w logice : Z historii logiki w Polsce = Statements of Values and Norms : History of Polish Logic Grzegorz Pacewicz s. 291-305
Czy można sensownie mówić o wartościach? = Values: Is It Possible to Talk about Them Reasonably? Grzegorz Pacewicz s. 329-339