Znaleziono 3 artykuły

Agnieszka Pach-Gurgul

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kultura energetyczna kraju jako czynnik determinujący "nową politykę energetyczną" Unii Europejskiej Agnieszka Pach-Gurgul Bartosz Soliński s. 17-32
Znaczenie Turcji dla bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej Agnieszka Pach-Gurgul Marta Ulbrych s. 49-66
"Jednolity rynek energii elektrycznej w Unii Europejskiej w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski", Agnieszka Pach-Gurgul, Warszawa 2012 : [recenzja] Anna Piziak-Rapacz Agnieszka Pach-Gurgul (aut. dzieła rec.) s. 121-123