Znaleziono 3 artykuły

Katarzyna Palka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aspiracje życiowe (edukacyjno-zawodowe) młodzieży wiejskiej oraz ich środowiskowe uwarunkowania Katarzyna Palka s. 97-115
Rodzina wiejska jako środowisko kształtowania aspiracji dzieci i młodzieży Katarzyna Palka s. 125-142
Działania organizacji pozarządowych na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci ze środowiska wiejskiego Katarzyna Palka s. 223-241