Znaleziono 1 artykuł

Michał Paluch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Traktat o zbawieniu, [w:] Dogmatyka, t. 3", Michał Paluch, Warszawa 2006 : [recenzja] Jacek Kempa Michał Paluch (aut. dzieła rec.) s. 481-485