Znaleziono 6 artykułów

Katarzyna Paprzycka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O pewnym błędzie logicznym, czyli co paradoks Lewisa Carrolla ma wspólnego z problemem Hume'a Katarzyna Paprzycka s. 41-54
O możliwości antyredukcjonizmu : uwagi polemiczne Witold Strawiński Katarzyna Paprzycka (aut. dzieła rec.) s. 70-81
Fałszywa świadomość psychologii intencjonalnej : o pewnym dogmacie współczesnej analitycznej filozofii umysłu Katarzyna Paprzycka s. 89-116
O krytyce i pochwale zewnętrznej, o życzliwości interpretacyjnej i ludzkiej : w odpowiedzi Mariuszowi Grygiańcowi Katarzyna Paprzycka s. 117-125
Zarzut epifenomenalizmu jako zarzut zewnętrzny względem monizmu anomalnego Katarzyna Paprzycka s. 135-152
Problem indywiduacji i internalizacji działań Katarzyna Paprzycka s. 291-315