Znaleziono 7 artykułów

Mirosława Parlak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wychowanie przedszkolne w wybranych krajach europejskich Mirosława Parlak Elżbieta Zyzik s. 26-45
Zainteresowania a spędzanie czasu wolnego przez uczniów klas trzecich szkoły podstawowej (komunikat z badań) Mirosława Parlak Elżbieta Zyzik s. 63-66
Podnoszenie jakości współpracy nauczyciela i uczniów w młodszym wieku szkolnym z rodzicami Mirosława Parlak s. 83-92
Program elementarnej edukacji ekologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów w młodszym wieku szkolnym Mirosława Parlak s. 90-96
Scenariusze zajęć ekologicznych Mirosława Parlak Eżbieta Zyzik s. 97-99
Recenzja książki Hedwig Wilken pt. "Dzieci stają się przyjaciółmi przyrody. Edukacja ekologiczna w przedszkolu i szkole podstawowej" : zabawy, pomysły i projekty" Mirosława Parlak Hedwig Wilken (aut. dzieła rec.) s. 135-137
Konferencja naukowa na temat "Reforma systemu edukacji - wyzwania, szanse, zagrożenia" : Wólka Milanowska, 15-17 października 1999 roku Mirosława Parlak s. 223-225