Znaleziono 2 artykuły

Antoni Pasternak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Who of the two: Dewar or Olszewski? : a Polemic in England about the Priority in Liquefaction of Permanent Gases Karol Adwentowski Antoni Pasternak Zdzisław Wojtaszak s. 77-95
Dewar czy Olszewski? : polemika w Anglii o priorytet w skraplaniu gazów trwałych Karol Adwentowski Antoni Pasternak Zdzisław Wojtaszek s. 539-561