Znaleziono 4 artykuły

Ferdynand St. Pasternak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ks. Profesor Marian Alfons Myrcha : (szkic biograficzny) Ferdynand St. Pasternak s. 5-11
Biografia i bibliografia prac naukowych o. prof. Joachima Romana Bara OFM Conv. Ferdynand St. Pasternak s. 5-30
Historia kodyfikacji i charakterystyka nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego Ferdynand St. Pasternak s. 17-29
Status prawny sanktuariów w nowym prawie kanonicznym Ferdynand St. Pasternak s. 217-228