Znaleziono 6 artykułów

Magdalena Pastuchowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Magdalena Pastuchowa s. 5-6
Emancypowanie się słów : nauczanie słownictwa a procesy leksykalizacyjne Magdalena Pastuchowa s. 31-43
Kilka uwag na (o) "Dzień dobry" [A. Janowska i M. Pastuchowa: "Dzień dobry. Podręcznik do nauki języka polskiego dla początkujących", Katowice 1999, 2002, Katowice-Warszawa 2003] Aleksandra Janowska Magdalena Pastuchowa s. 64-69
Współczesne zmiany rekcji czasowników jako przejaw stałej tendencji w dziejach polszczyzny : na przykładzie dopełniacza i biernika Magdalena Pastuchowa Mirosława Siuciak s. 77-87
Wielonurtowość polonistycznych badań językoznawczych : próba typologii Magdalena Pastuchowa s. 135-144
Humanizm zawarty w pojęciach : (po lekturze książki "Humanizm w języku polskim. Wartości humanistyczne w polskiej leksyce i refleksji o języku" pod redakcją Aleksandry Janowskiej, Magdaleny Pastuchowej i Radosława Pawelca) Ewelina Ładziak Aleksandra Janowska (aut. dzieła rec.) Magdalena Pastuchowa (aut. dzieła rec.) Radosław Pawelec (aut. dzieła rec.) s. 225-229