Znaleziono 5 artykułów

Beata Pastwa-Wojciechowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pojęcie psychopatii a badania nad niedostosowaniem społecznym u dzieci i młodzieży Beata Pastwa-Wojciechowska s. 48-58
Zdarzenia traumatyczne w okresie dzieciństwa a rozwój osobowości psychopatycznej u osób skazanych Agnieszka Izdebska Beata Pastwa-Wojciechowska s. 73-92
Czy pytanie o bezsens resocjalizacji ma sens? Beata Pastwa-Wojciechowska s. 109-120
Psychologiczno-psychiatryczna problematyka psychopatii a potrzeby i praktyka opiniodawstwa w procesie stosowania prawa Beata Pastwa-Wojciechowska s. 159-177
Stosunek osób osadzonych do adwokatów, prokuratorów i sędziów a efektywność i skuteczność procesu resocjalizacji Beata Pastwa-Wojciechowska s. 341-350