Znaleziono 9 artykułów

Krzysztof Pawłowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy oceny wartości zabytkowej historycznych zespołów miejskich Krzysztof Pawłowski Michał Witwicki s. 3-12
Partycypacja społeczeństwa w rewaloryzacji i ochronie zabytków - stan, doświadczenia, potrzeby Krzysztof Pawłowski s. 5-8
Międzynarodowy Rok Ochrony Zabytków - 1975 Krzysztof Pawłowski s. 5-12
Filozofia jako ćwiczenie się w mądrości Krzysztof Pawłowski s. 123-138
Sympozjum urbanistyczne w Bolonii Krzysztof Pawłowski s. 158-159
"Społeczeństwo wiedzy – szansa dla Polski", Krzysztof Pawłowski, Kraków 2004 : [recenzja] Marcin Centkowski Krzysztof Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 166-170
Przywództwo w okresie zmian Krzysztof Pawłowski s. 177-183
"Retoryka starożytna w "Kronice Wincentego Kadłubka" : sztuka narracji", Krzysztof Pawłowski, Kraków 2003 : [recenzja] Edward Skibiński Krzysztof Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 185-186
Konferencja UNESCO w Warszawie Krzysztof Pawłowski s. 233-234