Znaleziono 12 artykułów

Piotr Pawłowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ludolf z Saksonii i jego "Vita Christi" w edycji z 1495 r., ze zbiorów Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy na Stradomiu w Krakowie : część B Piotr Pawłowski s. 54-63
Nagrobki gotyckie na kujawach Piotr Pawłowski s. 168-188
Matka Boska Częstochowska w życiu i twórczości Stefana Damalewicza Piotr Pawłowski s. 210-223
"Sąd Ostateczny" z katedry włocławskiej – przyczynek do ikonografii czyśćca Piotr Pawłowski s. 245-255
Katalogi biskupów włocławskich Piotr Pawłowski s. 342-360
Maciej Sisinius (ok. 1574-1625) : życie, twórczość, księgozbiór i fundacja kanonika włocławskiego Piotr Pawłowski s. 370-395
Włocławski okres życia i twórczości Stefana Damalewicza Piotr Pawłowski s. 389-406
Kapelmistrz Maciej Hiacynt Wronowicz, najstarszy znany kompozytor włocławski Piotr Pawłowski s. 422-427
Ludwik Krzysztof Miller rektor szkoły katedralnej we Włocławku i pisarz XVII Piotr Pawłowski s. 441-455
Cztery XIX-wieczne peregrynacje naukowe po katedrze włocławskiej: zapoznane źródła do historii sztuki Piotr Pawłowski s. 451-468
Tajemnice tumby : o nagrobku biskupa Piotra z Bnina z włocławskiej katedry Piotr Pawłowski s. 460-481
Stefan Damalewicz jako prekursor historii sztuki w Polsce Piotr Pawłowski s. 511-528