Znaleziono 2 artykuły

Rafał Pawlicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przygotowanie Polski do negocjacji z Unią Europejską o wysokość środków pomocowych w ramach polityki spójności 2014-2020 = Preparing of Poland for negotiations with the European Union on the amount of assistance from the cohesion policy 2014-2020 Rafał Pawlicki s. 135-145
    Zacytuj
  • Udostępnij
Ryzyko wrogiego przejęcia przedsiębiorstwa = Risk of hostile takeover of enterprise Rafał Pawlicki Jan Śliwa s. 147-159
    Zacytuj
  • Udostępnij