Znaleziono 27 artykułów

Mirosław Pawliszyn

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ankieta filozofów : Czy filozofia ma coś do powiedzenia ludziom "prostego serca"? Aleksandra Pawliszyn Mirosław Pawliszyn Krzysztof Stachewicz s. 7-19
Ankieta filozofów: Czy filozofia ma coś do powiedzenia ludziom „prostego serca”? Mirosław Pawliszyn s. 7
Ankieta filozofów : Czy filozofia ma coś do powiedzenia ludziom "prostego serca"? = Questionnaire form of philosophers : Does philosophy have something to say for people of the "straight heart"? Dobrochna Dembińska-Siury Marian Grabowski Jacek Grzybowski Dariusz Oko Mirosław Pawliszyn s. 9-28
Ankieta filozofów : Czy filozofia ma coś do powiedzenia ludziom "prostego serca"? Mirosław Pawliszyn s. 9
Wzniosłość i tajemnica : u źródeł filozofii religii Abrahama J. Heschela Mirosław Pawliszyn s. 23-40
"Bezsilność" miłości jako idea wychowawcza. Próba zbadania fragmentu myśli Józefa Tischnera na styku filozofii i pedagogiki Mirosław Pawliszyn s. 46-58
Mikołaja Bierdiajewa problemy ze śmiercią Mirosław Pawliszyn s. 59-73
Myśląc wokół "Szóstej drogi" J. Maritaina Mirosław Pawliszyn s. 71-83
Filozoficzne aspekty nawrócenia Mirosław Pawliszyn s. 77-90
Przyświadczenie i pewność jako fundament doświadczenia religijnego w "Logice wiary" Johna Henry'ego Newmana Mirosław Pawliszyn s. 77-88
Rodzina "skazana" na milczenie? Dialog w okowach języka Mirosław Pawliszyn s. 95-107
Krótkie myśli błądzące wokół teorii poznania Mirosław Pawliszyn s. 101-108
Dom jako miejsce ujawnienia egzystencji : myśl zebrana w jedenastu uwagach Mirosław Pawliszyn s. 101-116
"Katolicki pomocnik towarzyski, czyli jak pojedynkować się z ateistą", S. Zatwardnicki, Warszawa 2012 : [recenzja] Mirosław Pawliszyn Sławomir Zatwardnicki (aut. dzieła rec.) s. 109-114
O definicji wartości, czyli co Władysław Tatarkiewicz ma do zakomunikowania filozofom Mirosław Pawliszyn s. 109-116
Helplessness as a Reason for Relationship Breakdowns Mirosław Pawliszyn s. 109-122
Sporów o religię - ciąg dalszy Mirosław Pawliszyn s. 115-131
Kapłan, błazen i magazynier Mirosław Pawliszyn s. 121-132
"Człowiek nie jest sam : filozofia religii", Abraham Joshua Heschel, Kraków 2001 : [recenzja] Mirosław Pawliszyn Abraham Joshua Heschel (aut. dzieła rec.) s. 124-130
Przyczynek do rozmowy na temat problemu pewności Mirosław Pawliszyn s. 135-156
Leszka Kołakowskiego zmagania z religią Mirosław Pawliszyn s. 137-153
Niepewność jako podstawa pewności : zarys filozofii wiary Petera Wusta Mirosław Pawliszyn s. 147-161
Subiektywista i obiektywista - czy możliwe jest spotkanie pomiędzy nimi? : refleksja przy lekturze "dowodu ontologicznego" Mirosław Pawliszyn s. 159-169
W poszukiwaniu śladów cielesności Boga : Próba filozofii pozaortodoksyjnej = In Search of Traces of the Corporality of God : An Attempt to Understand Non-orthodox Philosophy Mirosław Pawliszyn s. 191-206
"Religia i nauka", Bertrand Russell, Warszawa 2011 : [recenzja] Mirosław Pawliszyn Bertrand Russell (aut. dzieła rec.) s. 191-195
"Etyka solidarności" czy "etyka miłości"? Mirosław Pawliszyn s. 267-279
Leszka Kołakowskiego kilka uwag na temat śmierci Mirosław Pawliszyn s. 395-405