Znaleziono 1 artykuł

Natalya Pazyura

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ways to Improve to Competitiveness of Graduates in the Labor Market : The Experience of Japanese University = Sposoby poprawy konkurencyjności absolwentów na rynku pracy : doświadczenia uniwersytetów japońskich Natalya Pazyura s. 167-176