Znaleziono 5 artykułów

Aleksandra Perchla-Włosik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Komunikowanie społeczne w aspekcie budowania wizerunku organizacji pozarządowych Agnieszka Dejnaka Aleksandra Perchla-Włosik s. 19-31
Czas wolny jako wyraz zachowań konsumenckich młodych Polaków : ujęcie socjokulturowe Aleksandra Perchla-Włosik s. 113-122
Image of public administration and its changes Aleksandra Perchla-Włosik s. 369-381
Zmiany w zachowaniach nabywców na rynku mody Jacek Kall Aleksandra Perchla-Włosik Alicja Raciniewska Katarzyna Sempruch-Krzemińska s. 371-380
Rola czynników socjokulturowych w zachowaniach młodych konsumentów w świetle badań Aleksandra Perchla-Włosik s. 553-563