Znaleziono 6 artykułów

Michał Peter

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Powtórne przyjście Eliasza w świetle Starego I Nowego Testamentu Michał Peter s. 5-33
O wpływie "Jerozolimy Wyzwolonej" na "Daphnidę" Twardowskiego Michał Peter s. 37-55
Kto błogosławił Abrahama według Genesis 14,19? Michał Peter s. 69-78
Wer sprach den Segen nach Genesis 14,19 über Abraham aus? Michał Peter s. 127-137
"Pismo Święte Starego i Nowego testamentu", oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza, Poznań 1973-1975 : [recenzja] Józef Wiesław Rosłon Michał Peter (aut. dzieła rec.) Marian Wolniewicz (aut. dzieła rec.) s. 235-237
"Zanim otworzysz Biblię", red. Michał Peter, Marian Wolniewicz, Poznań 1981 : [recenzja] J.W. Rosłon Michał Peter (aut. dzieła rec.) Marian Wolniewicz (aut. dzieła rec.) s. 322-323