Znaleziono 1 artykuł

Łukasz Piątek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kiedy urodził się książę świdnicki Bolko II? Przyczynek do badań nad kwestią uzyskania wieku sprawnego przez książąt śląskich pod koniec XIII i w pierwszej połowie XIV wieku Łukasz Piątek s. 95-112