Znaleziono 1 artykuł

Magdalena Piątek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Blogi jako narzędzie komunikacji między użytkownikami sieci. Aspekty komunikacyjne blogosfery Ignacy S. Fiut Magdalena Piątek s. 65-76