Znaleziono 7 artykułów

Romualda Piętkowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O poetyckiej refleksji nad kształtem przestrzeni Romualda Piętkowa s. 28-43
Pojęcie przestrzeni : zarys problematyki Romualda Piętkowa s. 39-49
W ciemności widzieć, a w jasności ślepnąc : oksymoronizacja poezji Anny Kamieńskiej Romualda Piętkowa s. 42-55
Dawać świadectwo : Gustawa Herlinga-Grudzińskiego dyskurs aksjologiczny Romualda Piętkowa s. 47-59
"Być (po)między" w niejednorodności świata : o pojęciu "granicy" w tekstach poetyckich Romualda Piętkowa s. 75-87
Elitarny egalitaryzm Kabaretu Starszych Panów Marek Piętka Romualda Piętkowa s. 89-109
Pudelek? Polityka? Przybora? : dobór tekstów do analizy na zajęciach językoznawczych Romualda Piętkowa s. 149-162