Znaleziono 13 artykułów

Agata Piasecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Agata Piasecka s. 3
Od Redaktora Agata Piasecka s. 7-8
Od Redakcji Agata Piasecka s. 7
Od Redakcji Agata Piasecka s. 7
Funkcjonowanie rosyjskich jednostek frazeologicznych charakteryzujących człowieka szczerego i otwartego Agata Piasecka s. 51-65
Językowa eksplikacja uczucia strachu w ruszczyźnie Agata Piasecka s. 64-71
Potencjał semantyczno-pragmatyczny leksemów "bydło" i "skot" w języku polskim i rosyjskim Agata Piasecka s. 69-78
Koncept "śmierć" w rosyjskiej frazeologii Agata Piasecka s. 95-102
Wyobrażenia o sercu i duszy w świetle rosyjskich ustabilizowanych jednostek językowych Agata Piasecka s. 115-127
Dusza w kulturze i języku Agata Piasecka s. 119-134
Wyobrażenia związane z pojęciem "сердце" w świetle rosyjskich frazeologizmów Agata Piasecka s. 121-132
Wyobrażenia związane z pojęciem "голова" w świetle rosyjskich frazeologizmów Agata Piasecka s. 133-140
Świat zwierząt jako inspiracja dla rozwoju leksyki i frazeologii Agata Piasecka s. 135-141