Znaleziono 7 artykułów

Emmanuel Picavet

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
L'inegalité face aux principles publics = Nierówność w obliczu norm publicznych = Inequality in Face of Public Principles Emmanuel Picavet s. 25-44
Rationalité pratique et construction du contexte de la décision = Racjonalizm praktyczny a konstrukcja kontekstu decyzji = Practical Rationalism and the Construction of the Decision's Context Emmanuel Picavet s. 65-91
    Zacytuj
  • Udostępnij
De Kant à Kelsen : la versant formel de la théorie du Droit = Od Kanta do Kelsena : formalna odmiana teorii prawa = From Kant to kelsen : the Formal Side of the Theory of the Law Emmanuel Picavet s. 69-101
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Good Governance" and Democracy : Competing or Complementary Models of Global Political Legitimacy? Luc Foisneau Terry Macdonald Emmanuel Picavet s. 89-94
Formal Power and Real Authority : The Involvement of Governance Norms or Principles = Władza formalna i realny autorytet : urelacjonowanie norm lub zasad panowania Emmanuel Picavet s. 107-127
Observations sur la critique de J. Rawls par G.A. Cohen Emmanuel Picavet s. 127-144
L'inegalité face aux principles publics = Nierówność w obliczu norm publicznych = Inequality in Face of Public Principles Emmanuel Picavet s. 281-302
    Zacytuj
  • Udostępnij