Znaleziono 5 artykułów

Stanisław Piekarczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Propozycje teorii : (wokół "Metodologii historii" J. Topolskiego) Stanisław Piekarczyk s. 95-111
Historyk i matematyka współczesna Stanisław Piekarczyk s. 109-127
Odpowiedź dyskutantom Stanisław Piekarczyk s. 141-144
Od społeczeństwa barbarzyńskiego do feudalnego : wczesnośredniowieczna Norwegia : (Na marginesie prac A. J. Guriewicza) Stanisław Piekarczyk s. 151-160
"Studia z dziejów miast polskich w XIII-XIV w.", Stanisław Piekarczyk, Warszawa 1955 : [recenzja] Jan Baszkiewicz Stanisław Piekarczyk (aut. dzieła rec.) s. 400-417