Znaleziono 17 artykułów

Marta Pieniążek-Samek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przemiany kolegiaty (obecnie katedry) kieleckiej w epoce baroku w świetle inwentarzy : część II : wiek XVIII Marta Pieniążek-Samek s. 11-84
Kościół i klasztor na Karczówce w dobie nowożytnej : architektura i wyposażenie Marta Pieniążek-Samek s. 11-31
Apartament biskupi w pałacu bisupów krakowskich w Kielcach - inwentarze Marta Pieniążek-Samek s. 21-30
Przemiany kolegiaty (obecnie katedry) kieleckiej w epoce baroku w świetle inwentarzy : część I : wiek XVII Marta Pieniążek-Samek s. 57-103
Fundacje artystyczne świeckich w Kielcach w XVII i XVIII stuleciu Marta Pieniążek-Samek s. 67-77
Nieznane źródło do badań nad pałacem biskupów krakowskich w Kielcach Marta Pieniążek-Samek s. 73-77
Dział Rycin Marta Pieniążek-Samek s. 97-98
Sacrae imagines – imagines Sanctitatis : o wizerunkach w kościołach kieleckich doby nowożytnej Marta Pieniążek-Samek s. 99-113
"W honor domu i jego pamięć" : kilka uwag o dekoracji pałacu biskupów krakowskich w Kielcach Marta Pieniążek-Samek s. 132-164
"Mdły umysł do prawdy przez materialne rzeczy się wznosi" : «Sacrae imagines» katedry kieleckiej Marta Pieniążek-Samek s. 155-164
Życie religijne w parafii kolegiackiej w Kielcach w XVII-XVIII wieku : zarys problematyki Marta Pieniążek-Samek s. 156-177
"Kielce XVII-XVIII wiek. Słownik biograficzny", Marta Pieniążek-Samek, Kielce 2003 : [recenzja] Waldemar Kowalski Marta Pieniążek-Samek (aut. dzieła rec.) s. 157-158
Ut graphica poesis : "Boska Komedia" Dantego Alighieri w intrerpretacji Stefana Mrożewskiego Marta Pieniążek-Samek s. 205-227
Jakub Lewicki "Najnowsze odkrycia związane z kielecką siedzibą biskupów krakowskich" Marta Pieniążek-Samek s. 213-220
Dział Rycin Marta Pieniążek-Samek s. 267-272
Dział Rycin Marta Pieniążek-Samek s. 275-280
Wezwani z Krakowa : Piotr Niziński i jego zespół w Kielcach Marta Pieniążek-Samek s. 337-346