Znaleziono 9 artykułów

Anna Pierzchała

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Edukacyjna analiza transakcyjna a inne nurty pedagogiczne wyrosłe na gruncie koncepcji psychoterapeutycznych Anna Pierzchała s. 31-47
Symbiotyczna relacja nauczyciela z uczniem jako istotna bariera w rozwoju autonomii jednostki w ujęciu analizy transakcyjnej Anna Pierzchała s. 89-99
JA w relacji do TY – osobowościowe uwarunkowania pracy nauczyciela : raport z badań Anna Pierzchała s. 93-110
Transakcyjne zakazy i nakazy skryptowe w ukrytym programie szkoły Anna Pierzchała s. 107-117
"Pasywność w szkole : diagnoza zjawiska z punktu widzenia analizy transakcyjnej", Anna Pierzchała, Częstochowa 2013 : [recenzja] Anna Pierzchała (aut. dzieła rec.) s. 163
"Educational Transactional Analysis : an international guide to theory and practice", G. Barrow, T. Newton, London – New York 2016 : [recenzja] Anna Pierzchała G. Barrow (aut. dzieła rec.) T. Newton (aut. dzieła rec.) s. 263-267
Pasywność według teorii Analizy Transakcyjnej jako rezultat negowania podmiotowości w relacji nauczyciel – uczeń Anna Pierzchała s. 309-323
Ja–Ty–Komputer : Specyfika zajęć prowadzonych metodą e-learningu z perspektywy analizy transakcyjnej Anna Pierzchała s. 329-334
I Ogólnopolska e-Konferencja Naukowa „Edukacja – Analiza – Transakcje. Teoria i Praktyka” Anna Pierzchała s. 333-336