Znaleziono 2 artykuły

Tomasz Piestrzyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Architektura i rozwiązania technologiczne w nowoczesnej bibliotece akademickiej na przykładzie nowego gmachu Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego Tomasz Piestrzyński s. 138-155
Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w bibliotece akademickiej – na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego Tomasz Piestrzyński s. 225-237