Znaleziono 6 artykułów

Iwona Pietkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Niezrealizowana wizja serii nowoczesnych polskich kutrów torpedowych w latach 1965-1986 Tomasz Neubauer Iwona Pietkiewicz s. 7-16
Kierunki kształcenia w polskich uczelniach wojskowych w latach 1945-1989 w kontekście wybranych nurtów i treści wychowawczych Adriana Barska Iwona Pietkiewicz s. 47-58
Element działalności edukacyjno-wychowawczej w polskich uczelniach wojskowych w II połowie XX w. Iwona Pietkiewicz s. 65-88
Rola obrzędowości i tradycji morskich w wychowaniu młodzieży w Polsce przed i po 1989 r. Iwona Pietkiewicz Agata Pietkiewicz s. 83-96
Bezpieczeństwo żeglugi : znaczenie wojennych latarniowców w operacjach morskich Bałtyku Antoni F. Komorowski Iwona Pietkiewicz Adam Szulczewski s. 89-102
Strażnicy światła - specyfika profesji latarnika Iwona Pietkiewicz s. 159-172