Znaleziono 7 artykułów

Grzegorz Pietruszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Koncepcja tworzenia wykazu czasopism do celów punktacji jako rezultat analizy załącznika do komunikatu MNiSW z 19 września 2012 roku Jacek Głębocki Grzegorz Pietruszewski s. 144-160
Expertus Tree – nowoczesny sposób przeszukiwania zintegrowanych baz danych Polski Tezaurus Medyczny i Polska Bibliografia Lekarska Jacek Głębocki Grzegorz Pietruszewski s. 297-304
Zastosowanie nowoczesnych technologii internetowych w nowej wersji systemu bibliograficzno-bibliometrycznego Expertus: stan obecny i kierunki rozwoju Jacek Głębocki Grzegorz Pietruszewski s. 320-345
Przegląd zastosowań systemu Expertus w Polsce i za granicą Jacek Głębocki Grzegorz Pietruszewski s. 352-380
Modele współpracy między biblioteką i działem nauki w zakresie tworzenia i wykorzystywania bibliografii dorobku naukowego Jacek Głębocki Grzegorz Pietruszewski s. 364-376
Zastosowanie systemu Expertus do bibliografii cytowań Jacek Głębocki Grzegorz Pietruszewski s. 382-387
Zasoby bibliograficzne istotnym elementem bazy wiedzy Jacek Głębocki Grzegorz Pietruszewski s. 469-473