Znaleziono 7 artykułów

Agnieszka Pietrzyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mediacja jako forma interwencji w sporze stron Agnieszka Pietrzyk s. 43-48
Ludzie ubodzy w percepcji nauczycieli i własnej : podobieństwa, różnice, konsekwencje Agnieszka Pietrzyk s. 63-83
Psychologiczne kryteria niepoczytalności i poczytalności zmniejszonej : refleksje biegłego psychologa dla prawników Agnieszka Pietrzyk s. 88-95
Sprawozdanie z VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat "Przemoc w rodzinie : diagnoza, orzecznictwo, metody interwencji, profilaktyka" Agnieszka Pietrzyk s. 88-92
Napiętnowani: wyleczeni z raka w miejscu pracy i w towarzystwach ubezpieczeniowych Agnieszka Pietrzyk s. 99-108
Uczucia i myśli trzeźwiejącego alkoholika - sprawcy przemocy wewnątrzrodzinnej Agnieszka Pietrzyk s. 102-120
O wiarygodności zeznań małoletnich świadków - ofiar przemocy seksualnej rodziców wobec nich : uwagi biegłego psychologa Agnieszka Pietrzyk s. 117-126