Znaleziono 3 artykuły

Edyta Pijet-Migoń

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dziesięć lat "otwartego nieba" nad Polską : implikacje dla turystyki Edyta Pijet-Migoń s. 83-98
Sieć połączeń lotniczych jako efekt zmian popytu na podróże lotnicze w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej Edyta Pijet-Migoń s. 301-313
Geoturystyka : nowe możliwości wykorzystania dziedzictwa Ziemi w turystyce : studium przypadku Krainy Wygasłych Wulkanów w Sudetach Zachodnich Edyta Pijet-Migoń s. 301-312