Znaleziono 6 artykułów

Katarzyna Piotrowska-Nosek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
32. Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, Quebec, 2-10 lipca 2008 r. Katarzyna Piotrowska-Nosek s. 5-6
Komitet do spraw Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce Katarzyna Piotrowska-Nosek s. 5
33. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO : Sewilla, 22-30 czerwca 2009 r. Katarzyna Piotrowska-Nosek s. 7-8
Zgromadzenie Ogólne Państw Stron Konwencji Światowego Dziedzictwa UNESCO : Paryż, 23-28 października 2009 r. Katarzyna Piotrowska-Nosek s. 14
Współczesna architektura w historycznym krajobrazie miast światowego dziedzictwa Katarzyna Piotrowska-Nosek s. 100-102
Memorandum Wiedeńskie dotyczące "Dziedzictwa Światowego i Współczesnej Architektury - Zarządzania Historycznym Krajobrazem Miejskim" Katarzyna Piotrowska-Nosek (tłum.) s. 103-106