Znaleziono 7 artykułów

Joanna Piotrowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zespół PDT "Dukat" - modernizm w Olsztynie Joanna Piotrowska s. 12-21
Stymulanty i bariery działalności innowacyjnej w kontekście rozwoju przedsiębiorstw w Polsce Joanna Piotrowska s. 125-137
Факты и их бытование в мемуаристике : (Oдаховский - Жиркевич - Толстой) Joanna Piotrowska s. 161-175
Ekoinnowacje : wyzwanie dla polskiej gospodarki Joanna Piotrowska s. 173-187
Rola dostawców w procesie tworzenia innowacji produktowych Joanna Piotrowska s. 189-207
Уход Льва Толстого (1910) в оценке русской и польской прессы Joanna Piotrowska s. 247-256
"Literatura rosyjska w kontekście europejskim" : sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji Młodych Filologów w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego Joanna Piotrowska s. 317-321