Znaleziono 6 artykułów

Maja Piotrowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The Condition Of Contemporary Family Caught Up In The Context Of Society Of Risk Maja Piotrowska s. 33-43
Rodzina – jej wartość i znaczenie z perspektywy życia Dorosłych Dzieci Rozwiedzionych Rodziców Maja Piotrowska s. 43-61
Rodzice i dzieci w trakcie i po rozwodzie: źródła wsparcia i pomocy Maja Piotrowska s. 73-87
Znaczenie nieobecności ojca w narracjach Dorosłych Dzieci Rozwiedzionych Rodziców Maja Piotrowska s. 115-134
The Importance of Marriage and Family in the Narratives of Adult Children of Divorced Parents Maja Piotrowska s. 155-171
Contemporary Parenthood. The Meaning of Mother and Father in the Child’s Life Maja Piotrowska s. 385-398