Znaleziono 11 artykułów

Kazimierz Piotrowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Hommage a Jan Świdziński Kazimierz Piotrowski s. 5-20
Estetyka jako asteiologia Kazimierz Piotrowski s. 30-37
Czy Świdziński pogłębił kryzys znaczenia w sztuce? Kazimierz Piotrowski s. 31-34
Hommage a Jan Świdziński Kazimierz Piotrowski s. 79-95
O znaczeniu, sensie i gramatyce indeksowania Kazimierz Piotrowski s. 79-90
Potwierdzanie braku wiary : o bluźnierstwie i rytualizacji irreligii Kazimierz Piotrowski s. 91-104
Jan Świdziński i nieszczęśliwa świadomość [Od unistycznej do kon-testualnej redukcji] Kazimierz Piotrowski s. 91-93
Konceptualizm jako konceptyzm Kazimierz Piotrowski s. 109-117
Deliberatywnie o sztuce : recenzja książki Sławomira Marca Sztuka polska 1993 – 2014 : Arthome versus Artworld Kazimierz Piotrowski s. 109-113
On Reference, Sense, and Indexing Grammar Kazimierz Piotrowski s. 120
Conceptualism as Conceptism Kazimierz Piotrowski s. 177-178