Znaleziono 1 artykuł

Mieczysław Piszczykowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Poezja Krasickiego w oczach romantyka", Mieczysław Piszczykowski, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie", z. 29 (1974) : [recenzja] Łucja Ginko Mieczysław Piszczykowski (aut. dzieła rec.) s. 261