Znaleziono 3 artykuły

Łukasz Marek Plęs

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
DaF oraz EFL w ujęciu komplementarnym Łukasz Marek Plęs s. 97-105
Zur Typologisierung der Partizipien im deutschen und polnischen Łukasz Marek Plęs s. 211-235
Wiedergabemöglichkeiten der polnischen Fügungen mit der Partizipien im deutschen Łukasz Marek Plęs s. 237-272