Znaleziono 4 artykuły

Józef Pleban

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kierunki rozwoju przemysłu Warmii i Mazur w 25-leciu PRL Józef Pleban s. 3-27
Z badań nad dochodem społecznym województwa olsztyńskiego Józef Pleban Bohdan Wilamowski s. 207-231
Rozwój przemysłu mleczarskiego w woj. olsztyńskim w latach 1949-1963 Józef Pleban s. 471-484
Charakterystyka wybranych tendencji rozwojowych Olsztyna w latach 1947-1967 Józef Pleban s. 477-502