Znaleziono 4 artykuły

Marta Ples-Bęben

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Psychoanaliza życia, czyli Gaston Bachelard czyta "Pieśni Maldorora" Marta Ples-Bęben s. 84-102
Gastona Bachelarda psychoanaliza umysłu naukowego Marta Ples-Bęben s. 175-196
Jak mogę być? Marta Ples-Bęben Anna Teresa Tymieniecka (aut. dzieła rec.) s. 299-301
Poznać to, co ukryte Marta Ples-Bęben Manfred Lurker (aut. dzieła rec.) Ryszard Wojnakowski (aut. dzieła rec.) s. 343-345