Znaleziono 1 artykuł

Bogusław Pliszka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Filozoficzno-teologiczna koncepcja pracy Jana Pawła II = Philosophical and Theological Concept of Work by Jan Paweł II Bogusław Pliszka s. 33-46