Znaleziono 4 artykuły

Marek Pluta

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Emmanuela Lévinasa etyka odpowiedzialności Marek Pluta s. 133-148
Śmierć w myśli filozoficznej Emmanuela Lévinasa Marek Pluta s. 145-176
„Odpowiedzialność fundamentem ludzkiej podmiotowości. Potrzeba i możliwości koncepcji E. Levinasa”, Ryszard Moń, Warszawa 1999 : [recenzja] Marek Pluta Ryszard Moń (aut. dzieła rec.) s. 348-350
„Idea Boga po Auschwitz“, Hans Jonas, tłum. Grzegorz Sowiński, wstęp Jan Andrzej Kłoczowski, Kraków 2003 [recenzja] Marek Pluta Hans Jonas (aut. dzieła rec.) Jan Andrzej Kłoczowski (aut. dzieła rec.) Grzegorz Sowiński (tłum.) s. 361-362